2. 4. 2024

Přihlášky na historická tržiště a občerstvení jsou zveřejněny

Upozorňujeme zájemce o prodej na historických tržištích během festivalu Táborská setkání 2024, že přihlášky do výběrového řízení jsou zveřejněny v sekci Info – Výběrová řízení.

21. 3. 2024

Setkání s partnery festivalu

Ve středu 20. března 2024 proběhlo tradiční setkání vedení města Tábor s partnery festivalu Táborská setkání. Děkujeme všem partnerům za příjemné setkání a navázanou spolupráci. Malé fotoohlédnutí naleznete ve Fotogalerii.

11. 3. 2024

Výzva k podávání nabídek na zajištění historických aktivit

Zadavatel Město Tábor podle §27 a §31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vás ve výběrovém řízení realizovaném v souladu se směrnicí Rady města Tábor „Metodika zadávání zakázek malého rozsahu“ vyzývá k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci historických aktivit v rámci festivalu Táborská setkání 2024.
Podrobnosti naleznete v sekci Info – Výběrová řízení.

Generální partner
Rumpold
Hlavní partneři
C-energy ČEVAK Pozemní stavby Tábor s.r.o. Památky Tábor s.r.o. Brisk O2
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně