Termín konání festivalu

15. – 17. 9. 2023

Tisková konference

5. 9. 2023 od 11 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Tábor, Žižkovo nám. 6 (matrika), 1. patro

Pozvánka na tiskovou konferenci

Tisková zpráva 2023

Tisková konference – fotogalerie

Novinářská akreditace

Novinářská akreditace je určena pouze pro publikující novináře, fotografy, TV redaktory, rozhlasové redaktory, internetové redaktory a korespondenty tiskových agentur. Je možná v den konání tiskové konference nebo před festivalem do 14. září u Mileny Soukupové v budově č. p. 11 na Žižkově náměstí (tel. 381 486 301 nebo milena.soukupova@mutabor.cz), od 15. září je k dispozici pouze na Infocentrum Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, u Jany Farové, tel. 381 486 231.

Upozornění: Za každé médium bude akceptován zpravidla jeden zástupce, akreditace je nepřenosná.

Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně