Termín konání festivalu

13.–15. 9. 2024

Tisková konference

čtvrtek 5. 9. 2024 od 10 hodin, zasedací místnost Městského úřadu Tábor, Žižkovo nám. 6 (matrika), 1. patro

Novinářská akreditace

Novinářská akreditace je určena pouze pro publikující novináře, fotografy, TV redaktory, rozhlasové redaktory, internetové redaktory a korespondenty tiskových agentur. Je možná v den konání tiskové konference nebo před festivalem do 12. 9. 2024 u Mileny Soukupové v budově č. p. 11 na Žižkově náměstí (tel. 381 486 301 nebo milena.soukupova@mutabor.cz), od 13. 9. 2024 je k dispozici pouze na Infocentrum Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, u Jany Farové, tel. 381 486 231.

Upozornění: Za každé médium bude akceptován zpravidla jeden zástupce, akreditace je nepřenosná.

Generální partner
Rumpold
Hlavní partneři
C-energy ČEVAK Pozemní stavby Tábor s.r.o. Památky Tábor s.r.o. Brisk O2
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně