Uzavřená zóna

V průběhu festivalu bude možný vstup do uzavřené zóny v době od pátku 13. 9. od 17.00 do 23.00 hod. a v sobotu 14. 9. cca od 9.00 do 23.00 hod. pouze se vstupenkou. V neděli 15. 9. bude vstup do všech lokalit Starého Města Tábor včetně uzavřené zóny bez omezení.

Uzavřená zóna: Arbeiterova, Barvířská, Betlémská, Děkanská, Dlouhá, Hrnčířská, Kožešnická, Koželužská (od čp. 20), Klokotská (od čp. 20), Křížkova, Lucínova, Martinka Húsky (od čp. 54), náměstí Mikuláše z Husi, Prokopova, Převrátilská, Radnická, Svatošova, Špitálská, Špitálské náměstí, Truhlářská, Tržní, Tržní náměstí, Úzká, Vodní (od čp. 18), Zahradnická, Žižkova (část od Střelnice směrem k Vodárenské věži), Žižkovo náměstí

Mapa uzavřené zóny

Informace pro obyvatele Starého města

Vstupenky

Pokud bydlíte v lokalitě uzavřené zóny, bude vám v případě vašeho zájmu na základě hodnověrného prokázání trvalého pobytu či uživatelského práva k nemovitostem vydána na Infocentru Města Tábor volná vstupenka, a to ve dnech 6.–13. 9. 2023 (v pracovní dny 8.30–18 hodin, o víkendu 10–18 hodin). Volné vstupenky budou vydány pouze osobám žijícím v uzavřené zóně, nikoliv jejich návštěvám.

Tuto vstupenku je nutné nosit pevně připevněnou na zápěstí v pátek i v sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci. V případě, že nebudete mít vstupenku připevněnou na zápěstí, budete muset v pátek i v sobotu na kontrolních stanovištích hodnověrným způsobem prokázat trvalý pobyt či uživatelská práva k nemovitostem v uzavřené zóně.

Obyvatelům ostatních lokalit, pokud jsou přístupné z jiných směrů či bočních ulic, nebudou volné vstupenky vydávány a vstup na festival jim bude umožněn pouze po předložení zakoupené vstupenky!

Žižkovo náměstí 2 a 3/3 není adresa bydliště, ale pouze korespondenční adresa a neopravňuje ke vstupu na festival bez vstupenky. Osoby s uvedenou adresou nejsou považovány za osoby bydlící v uzavřené zóně a nemají nárok na vstup zdarma na festival.

Dopis starosty pro obyvatele Starého Města

Informace pro podnikatele na Starém městě

Vstupenky

Pokud máte sídlo podnikání nebo provozovnu v lokalitě uzavřené zóny, bude vám v případě vašeho zájmu na základě předloženého dokladu o živnostenském oprávnění, nájemní smlouvy, apod. a zejména na základě hodnověrného seznamu zaměstnanců se jménem a příjmením, rokem narození a funkcí vydáno na Infocentru Města Tábor max. 10 volných vstupenek, a to ve dnech 6.–13. 9. 2023 (v pracovní dny 8.30–18 hodin, o víkendu 10–18 hodin).

Tyto vstupenky je nutné nosit pevně připevněné na zápěstí v pátek i v sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci. Vstup do zaměstnání – provozovny/sídla během festivalu bude umožněn pouze po předložení volné či zakoupené vstupenky. Volné vstupenky nebudou vydávány návštěvníkům/hostům provozoven. Provozovatelé ubytovacích zařízení si mohou pro své klienty (návštěvníky, hosty) zakoupit on-line vstupenky za zvýhodněnou cenu nejpozději do 3. 9. 2023 a zahrnout je do ceny pobytu v době festivalu.

Náklady na další vstupné lze uplatnit jako daňově odečitatelnou položku.

Omezení zásobování

Do výše uvedených lokalit nebude v době uzavírek umožněn vjezd motorovým vozidlům (mimo vozidel integrovaného záchranného systému a pořadatelů). Žádáme všechny provozovny sídlící v uvedených lokalitách, aby respektovaly stanovené uzavírky a své zásobování a případný prodej přes aplikace (např. „Dáme jídlo“ apod.) zajistily mimo časy uzavírek, tj. v pátek 15. 9. 2023 nejpozději do 17 hodin a v sobotu 16. 9. 2023 nejpozději do 9 hodin.

Dopis starosty pro podnikatele Starého Města

Dopravní omezení

V souvislosti s přípravou a průběhem festivalu Táborská setkání® budou ve dnech 12. až 17. 9. provedena nutná dopravní opatření, především omezení možnosti parkování a dopravní uzavírky. Žádáme proto všechny řidiče, aby v těchto dnech věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení v celé oblasti Starého Města Tábor. Řidiči, kteří dopravního značení neuposlechnou, najdou své vozy na odstavném parkovišti (odtahová plocha: Tábor-Měšice, ulice Průhon, firma OPAVA assistance). Informace o odtažených vozech poskytne Městská policie Tábor na tel. 381 253 008 nebo 381 486 256.

Omezení parkování

I v letošním roce, pokud jste majitelem rezidentní parkovací karty v oblasti Starého města, je možné po jejím předložení získat po dobu festivalu parkovací kartu do parkovacího domu (Parking centrum). Karty do parkovacího domu budou vydávány (pouze pro 1 osobní automobil) na základě vratné kauce ve výši 250 Kč. Vzhledem k tomu, že počet parkovacích míst v parkovacím domě (Parking centrum) je omezen, mohou majitelé rezidentních karet z oblasti Starého města zaparkovat v uvedeném termínu na rezidentních místech oblasti Nového Města, samozřejmě v souladu s dopravním značením, případně mohou využít veřejně přístupná parkoviště doporučená organizátory festivalu (např. parkoviště u plaveckého stadionu, „Dvorce“, louka u klokotského kostela).

Parkovací karty budou vydávány na Infocentru Města Tábor, a to ve dnech 6.–13. 9. 2023 (v pracovní dny 8.30–18 hodin, o víkendu 10–18 hodin).

Dopravní uzavírky

Žižkovo náměstí
12. 9. od 16.00 do 20.00 hod. (Běh Starým Městem)
13. 9. od 8.00 do 17. 9. do 24.00 hod.
15. 9. od 17.00 do 24.00 hod.
16. 9. od 9.00 do 24.00 hod.

Tržní náměstí
12. 9. od 16.00 do 20.00 hod. (Běh Starým Městem)
15.9. od 12.00 do 17.9. do 14.00 hod. – nepřetržitě

náměstí Mikuláše z Husi, Křížkova, Klokotská, Svatošova, Žižkova
12. 9. od 16.00 do 20.00 hod. (Běh Starým Městem)
15. 9. od 17.00 do 24.00 hod.
16. 9. od 9.00 do 24.00 hod.

Arbeiterova, Barvířská, Betlémská, Děkanská, Dlouhá, Hrnčířská, Kožešnická, Koželužská, Lucínova, Martínka Húsky, Prokopova, Převrátilská, Radnická, Špitálská, Špitálské náměstí, Truhlářská, Tržní, Úzká, Vodní, Zahradnická
15. 9. od 17.00 do 24.00 hod.
16. 9. od 9.00 do 24.00 hod.

Filipovská, Křížová, Soukenická, Střelnická
12. 9. od 16.00 do 20.00 hod. (Běh Starým Městem)
tř. 9. května, náměstí Fr. Křižíka, Palackého
15. 9. od 20.30 do 21.30 hod. (průvody)
16. 9. od 13.00 do 14.00 hod.

Jordánská pláž (Sokolská plovárna)
16. 9. od 6.00 do 24.00 hod. (ohňostroj)

U všech uzavírek bude průjezd umožněn vozidlům integrovaného záchranného systému.

Soupis uzavírek 2023

Omezení MHD

Z důvodu průběhu festivalu nebudou obsluhovány zastávky vnitrolinek MHD č. 60 a 61 U Střelnice, Tržní náměstí a Žižkovo náměstí následovně: v úterý 12. 9. od 15.00 hod. do 20.00 hod.(Běh Starým Městem), od pátku 15. 9. od 10.00 hod. do neděle 17. 9. do 22.00 hod. (Táborská setkání®). Ve dnech 15. 9. od 20.30 hod. do 21.30 hod. a 16. 9. od 13.00 hod do 14.00 hod. bude po dobu průchodu kostýmovaných průvodů uzavřeno náměstí Fr. Křižíka a může dojít ke zpoždění linek MHD.