Uzavřená zóna

V průběhu festivalu bude možný vstup do uzavřené zóny v době od pátku 13. 9. 2024 od 17.00 do 23.00 hod. a v sobotu 14. 9. 2024 cca od 9.00 do 23.00 hod. pouze se vstupenkou. V neděli 15. 9. 2024 bude vstup do všech lokalit Starého Města Tábor včetně uzavřené zóny bez omezení.

Uzavřená zóna: Arbeiterova, Barvířská, Betlémská, Děkanská, Dlouhá, Hrnčířská, Kožešnická, Koželužská (od čp. 20), Klokotská (od čp. 20), Křížkova, Lucínova, Martinka Húsky (od čp. 54), náměstí Mikuláše z Husi, Prokopova, Převrátilská, Radnická, Svatošova, Špitálská, Špitálské náměstí, Truhlářská, Tržní, Tržní náměstí, Úzká, Vodní (od čp. 18), Zahradnická, Žižkova (část od Střelnice směrem k Vodárenské věži), Žižkovo náměstí

Mapa uzavřené zóny

Informace pro obyvatele Starého města

Vstupenky

Pokud bydlíte v lokalitě uzavřené zóny, bude vám v případě vašeho zájmu na základě hodnověrného prokázání trvalého pobytu či uživatelského práva k nemovitostem vydána na Infocentru Města Tábor volná vstupenka, a to ve dnech 4.–11. 9. 2024 (v pracovní dny 8.30–18 hodin, o víkendu 10–18 hodin). Volné vstupenky budou vydány pouze osobám žijícím v uzavřené zóně, nikoliv jejich návštěvám.

Tuto vstupenku je nutné nosit pevně připevněnou na zápěstí v pátek i v sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci. V případě, že nebudete mít vstupenku připevněnou na zápěstí, budete muset v pátek i v sobotu na kontrolních stanovištích hodnověrným způsobem prokázat trvalý pobyt či uživatelská práva k nemovitostem v uzavřené zóně.

Obyvatelům ostatních lokalit, pokud jsou přístupné z jiných směrů či bočních ulic, nebudou volné vstupenky vydávány a vstup na festival jim bude umožněn pouze po předložení zakoupené vstupenky!

Žižkovo náměstí 2 a 3/3 není adresa bydliště, ale pouze korespondenční adresa a neopravňuje ke vstupu na festival bez vstupenky. Osoby s uvedenou adresou nejsou považovány za osoby bydlící v uzavřené zóně a nemají nárok na vstup zdarma na festival.

Informace pro podnikatele na Starém městě

Vstupenky

Pokud máte sídlo podnikání nebo provozovnu v lokalitě uzavřené zóny, bude vám v případě vašeho zájmu na základě předloženého dokladu o živnostenském oprávnění, nájemní smlouvy, apod. a zejména na základě hodnověrného seznamu zaměstnanců se jménem a příjmením, rokem narození a funkcí vydáno na Infocentru Města Tábor max. 10 volných vstupenek, a to ve dnech 4.–11. 9. 2024 (v pracovní dny 8.30–18 hodin, o víkendu 10–18 hodin).

Tyto vstupenky je nutné nosit pevně připevněné na zápěstí v pátek i v sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci. Vstup do zaměstnání – provozovny/sídla během festivalu bude umožněn pouze po předložení volné či zakoupené vstupenky. Volné vstupenky nebudou vydávány návštěvníkům/hostům provozoven. Provozovatelé ubytovacích zařízení si mohou pro své klienty (návštěvníky, hosty) zakoupit on-line vstupenky za zvýhodněnou cenu nejpozději do 6. 9. 2024 a zahrnout je do ceny pobytu v době festivalu.

Náklady na další vstupné lze uplatnit jako daňově odečitatelnou položku.

Omezení zásobování

Do výše uvedených lokalit nebude v době uzavírek umožněn vjezd motorovým vozidlům (mimo vozidel integrovaného záchranného systému a pořadatelů). Žádáme všechny provozovny sídlící v uvedených lokalitách, aby respektovaly stanovené uzavírky a své zásobování a případný prodej přes aplikace (např. „Foodora“ apod.) zajistily mimo časy uzavírek, tj. v pátek 13. 9. 2024 nejpozději do 17 hodin a v sobotu 14. 9. 2024 nejpozději do 9 hodin.

Dopravní omezení

V souvislosti s přípravou a průběhem festivalu Táborská setkání® budou ve dnech 10. až 15. 9. 2024 provedena nutná dopravní opatření, především omezení možnosti parkování a dopravní uzavírky. Žádáme proto všechny řidiče, aby v těchto dnech věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení v celé oblasti Starého Města Tábor. Řidiči, kteří dopravního značení neuposlechnou, najdou své vozy na odstavném parkovišti (odtahová plocha: Tábor-Měšice, ulice Průhon, firma OPAVA assistance). Informace o odtažených vozech poskytne Městská policie Tábor na tel. 381 253 008 nebo 381 486 256.

Omezení parkování

I v letošním roce, pokud jste majitelem rezidentní parkovací karty v oblasti Starého města, je možné po jejím předložení získat po dobu festivalu parkovací kartu do parkovacího domu (Parking centrum). Karty do parkovacího domu budou vydávány (pouze pro 1 osobní automobil) na základě vratné kauce ve výši 250 Kč. Vzhledem k tomu, že počet parkovacích míst v parkovacím domě (Parking centrum) je omezen, mohou majitelé rezidentních karet z oblasti Starého města zaparkovat v uvedeném termínu na rezidentních místech oblasti Nového Města, samozřejmě v souladu s dopravním značením, případně mohou využít veřejně přístupná parkoviště doporučená organizátory festivalu (např. parkoviště u plaveckého stadionu, „Dvorce“).

Parkovací karty budou vydávány na Infocentru Města Tábor, a to ve dnech 4.–11. 9. 2024 (v pracovní dny 8.30–18 hodin, o víkendu 10–18 hodin).

Dopravní uzavírky

Žižkovo náměstí
10. 9. 2024 od 16.00 do 20.00 hod. (Běh Starým Městem)
11. 9. 2024 od 8.00 do 15. 9. 2024 do 24.00 hod. (pouze jižní část náměstí)
13. 9. 2024 od 17.00 do 24.00 hod. (celé náměstí)
14. 9. 2024 od 9.00 do 24.00 hod. (celé náměstí)

Tržní náměstí
10. 9. 2024 od 16.00 do 20.00 hod. (Běh Starým Městem)
13. 9. 2024 od 12.00 do 17. 9. 2024 do 14.00 hod. – nepřetržitě celé náměstí

náměstí Mikuláše z Husi, Křížkova, Klokotská, Svatošova, Žižkova
10. 9. 2024 od 16.00 do 20.00 hod. (Běh Starým Městem)
13. 9. 2024 od 17.00 do 24.00 hod.
14. 9. 2024 od 9.00 do 24.00 hod.

Arbeiterova, Barvířská, Betlémská, Děkanská, Dlouhá, Hrnčířská, Kožešnická, Koželužská, Lucínova, Martínka Húsky, Prokopova, Převrátilská, Radnická, Špitálská, Špitálské náměstí, Truhlářská, Tržní, Úzká, Vodní, Zahradnická
13. 9. 2024 od 17.00 do 24.00 hod.
14. 9. 2024 od 9.00 do 24.00 hod.

Filipovská, Křížová, Soukenická, Střelnická
10. 9. 2024 od 16.00 do 20.00 hod. (Běh Starým Městem)

tř. 9. května, náměstí Fr. Křižíka, Palackého
13. 9. 2024 od 20.30 do 21.30 hod. (průvody)
14. 9. 2024 od 13.00 do 14.00 hod. (průvody)

Jordánská pláž (Sokolská plovárna)
14. 9. 2024 od 6.00 do 24.00 hod. (ohňostroj)

tř. Čsl. armády (Jordánská hráz)
14. 9. 2024 od 21.30 do 22.30 hod. (ohňostroj)

U všech uzavírek bude průjezd umožněn vozidlům integrovaného záchranného systému.

Omezení MHD

Z důvodu průběhu festivalu nebudou obsluhovány zastávky vnitrolinek MHD č. 60 a 61 U Střelnice, Tržní náměstí a Žižkovo náměstí následovně: v úterý 10. 9. 2024 od 15.00 hod. do 20.00 hod.(Běh Starým Městem), od pátku 13. 9. 2024 od 10.00 hod. do neděle 15. 9. 2024 do 22.00 hod. (Táborská setkání®). Ve dnech 13. 9. 2024 od 20.30 hod. do 21.30 hod. a 14. 9. 2024 od 13.00 hod do 14.00 hod. bude po dobu průchodu kostýmovaných průvodů uzavřeno náměstí Fr. Křižíka a může dojít ke zpoždění linek MHD.

Generální partner
Rumpold
Hlavní partneři
C-energy ČEVAK Pozemní stavby Tábor s.r.o. Památky Tábor s.r.o. Brisk O2
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně