Pořadatel

Město Tábor – Odbor kultury a cestovního ruchu
Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

Ing. Radka Šimková – vedoucí odboru
tel.: +420 381 486 300
e-mail: radka.simkova@mutabor.cz

IČ: 00253014
Zapsáno u Městský úřad Tábor od 5. 11. 1993

Dramaturgická rada

Ing. Štěpán Pavlík – starosta města
Ing. Lenka Horejsková – místostarostka města
Jan Vozábal – ředitel Městského divadla Český Krumlov
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. – historik Husitského muzea v Táboře
Ing. David Mišík – aktivní účastník rekonstrukcí historických bitev
MgA. Lucie Orbók – divadelní režisérka, projektová manažerka

Infocentrum Město Tábor

Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

tel.: +420 381 486 230-4
e-mail: infocentrum@mutabor.cz

Koordinátor pro stánkový prodej

Milena Soukupová

tel.: +420 381 486 301
e-mail: milena.soukupova@mutabor.cz

Přihlášky na historická tržiště budou zveřejněny během dubna 2024.

Koordinátor pro stánkový prodej občerstvení

Roman Kraus

tel.: +420 381 486 271
e-mail: roman.kraus@mutabor.cz

Koordinátor pro komunikaci s veřejností a médii

Mgr. Luboš Dvořák

tel.: +420 381 486 157
e-mail: lubos.dvorak@mutabor.cz

Generální partner
Rumpold
Hlavní partneři
C-energy ČEVAK Pozemní stavby Tábor s.r.o. Památky Tábor s.r.o. Brisk O2
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně