přednáška historika PhDr. Jana Mareše, Ph.D.

PhDr. Jan Mareš, Ph.D. je vedoucím Státního okresního archivu v Lounech. Externě spolupracuje s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem. Badatelsky se zaměřuje na historii Lounska a Podbořanska, zejména na období středověku.

Vstupné dobrovolné
Pořádá: Církev československá husitská Tábor

Generální partner
Rumpold
Hlavní partneři
C-energy ČEVAK Pozemní stavby Tábor s.r.o. Památky Tábor s.r.o. Brisk O2
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně