10.00 fanfárový soubor Konstanzer Frichtle a historická městská stráž Freie Konstanzer Blätz
11.00 Hasičský pochodový soubor Kostnice

Hlavní partneři
C-energy Rumpold ČEVAK Brisk