přednáška historika PhDr. Jana Mareše, Ph.D.

PhDr. Jan Mareš, Ph.D. je vedoucím Státního okresního archivu v Lounech. Externě spolupracuje s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem. Badatelsky se zaměřuje na historii Lounska a Podbořanska, zejména na období středověku.

Vstupné dobrovolné
Pořádá: Církev československá husitská Tábor

Repertoár souboru zasahuje do všech oblastí hlavních slohových období i světové hudební kultury, včetně skladeb současných autorů a tvorby vlastní.

Vstupné dobrovolné
Pořádá: Církev československá husitská Tábor

Výstava nabídne mnoho druhů hub, které v jihočeské přírodě v podzimní době rostou. Součástí výstavy bude mykologická poradna.

Vstupné: 50 Kč, snížené 20 Kč (děti, důchodci)
Pořádá: Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor

Generální partner
Rumpold
Hlavní partneři
C-energy ČEVAK Pozemní stavby Tábor s.r.o. Památky Tábor s.r.o. Brisk O2
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně
Generální partner
Rumpold
Hlavní partneři
C-energy ČEVAK Pozemní stavby Tábor s.r.o. Památky Tábor s.r.o. Brisk O2
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně
Generální partner
Rumpold
Hlavní partneři
C-energy ČEVAK Pozemní stavby Tábor s.r.o. Památky Tábor s.r.o. Brisk O2
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně