Výběrové řízení na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2024 na Žižkově náměstí, náměstí Mikuláše z Husi a Tržním náměstí ve dnech 13. – 15. září 2024. Vyhlašovatel výběrového řízení nedisponuje formulářovým předtiskem přihlášky. Každý uchazeč si sestavuje přihlášku sám dle jednotlivých bodů výběrového řízení.

Přihlášky přijímá do 31. 5. 2024 – MěÚ Tábor, odbor financí – oddělení vymáhání a místních poplatků, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor. Pověřeným pracovníkem je pan Roman Kraus (tel. 381 486 271, e-mail: roman.kraus@mutabor.cz).

Výzva ke stažení

Generální partner
Rumpold
Hlavní partneři
C-energy ČEVAK Pozemní stavby Tábor s.r.o. Památky Tábor s.r.o. Brisk O2
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně