Dobové ležení s doprovodným programem a ukázkami historických řemesel.

Hlavní partneři
C-energy Rumpold ČEVAK Brisk