13. 3. 2023

Zadavatel Město Tábor podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve výběrovém řízení realizovaném v souladu se směrnicí Rady města Tábor „Metodika zadávání zakázek malého rozsahu“ vyzývá k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci historických aktivit v rámci festivalu Táborská setkání 2023.

Výzvu k předložení nabídek naleznete zde.

Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně