12. 9. 2023

Prosíme prodejce, kteří se zúčastní historických tržišť na letošních Táborských setkáních, aby pro svůj příjezd použili trasy uvedené v následující mapce. Povolení k parkování a volné vstupenky obdrží od organizátora trhu po příjezdu na místo konání. Děkujeme.

Mapa příjezdových tras na historická tržiště

Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně