24. ročník netradičního běhu spojený s pozvánkou na Táborská setkání

16.00–17.00 hod. PREZENCE ÚČASTNÍKŮ
17.00–17.10 START běhu předškoláků, žáků 1. tříd a nejmladších školáků okolo náměstí
17.10–17.50 START běhu na 800 m ulicemi Starého Města kategorií kadeti, mladší žactvo, starší žactvo
18.00 START hlavního závodu na 3600 m pro muže a 1800 m pro ženy v kategoriích: 16–40 let, 41–50 let, 51–60 let, 61–70 let, 71–80 let a nad 80 let.

Průvod vychází ve 20.30 hod. z náměstí T. G. Masaryka po trase: 9. května, náměstí Fr. Křižíka, Palackého ulice a Pražská ulice. Na pochodňový průvod naváže SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL.

Průvod a ceremoniál realizuje spolek Plzeňský Landfrýd.

Videomapping na téma: „Tábor v proměnách času“ s podtitulem „Krása zmizelá a přítomná“.

Šamanská ohnivá show v podání skupiny Blackout Paradox.

Dobové ležení s doprovodným programem:
10.15 otevření dobového ležení
11.45 vystoupení s prapory a bubny
14.45 komentovaná výstava s ukázkami horkých i chladných zbraní
16.15 šermířský turnaj
17.15 šermířské vystoupení Festspielverein Neunburg vorm Wald (DE)
18.30 šermířský turnaj
19.45 vystoupení s prapory a bubny

Zajišťuje Šermířský spolek Tábor – Táborští Kupci.

Po celý den ukázky historických řemesel – kovář, švec, přadlena a bednář.
Zajišťuje DANAR – historická řemesla.

Trh s prodejem tradičních řemeslných výrobků a dobovým programem:

10.00, 13.00, 16.00 Calata
11.00, 14.00, 17.00 Karmína
12.00, 15.00, 18.00 Devětsil

Trh s prodejem tradičních lidových výrobků, ukázkami lidových řemesel a doprovodným programem:

10.00, 13.00, 16.15 Flašinet na parní pohon
11.00, 14.00, 15.30 ŠMRNC
11.45, 14.45, 17.00 Plzeňský c.k. oficír Šraml

Aneb lékařské učení husitského kazatele, lékaře a astronoma Mistra Křišťana z Prachatic. Uvidíte např. chirurga, apatykáře a jeho výrobu medikamentů, astrologa, lazebníka a jeho výrobu mastí, ranhojiče, babu kořenářku.

Přeneseme se do doby, kdy již opadlo prvotní nadšení ze založení města a kdy jeho obyvatelé začali hřešit stejně jako kdekoli jinde.

(agentura Plzeňský Landfrýd)

(agentura Merlet)

Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně
Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně
Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně
Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně
Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně
Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně
Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně
Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně
Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně
Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně