10.00 fanfárový soubor Konstanzer Frichtle a historická městská stráž Freie Konstanzer Blätz
11.00 Hasičský pochodový soubor Kostnice

Trh s prodejem tradičních lidových výrobků, ukázkami lidových řemesel a doprovodným programem.

Ohňostroj, odpálený z Jordánské pláže (Sokolské plovárny) a z pontonů na hladině Jordánu, nabídne nečekané světelné efekty a úžasnou světelnou show.

Upozornění: Prostor plovárny nebude přístupný veřejnosti v sobotu 14. 9. 2024 v čase 6–24 hod.

Táborští křesťané zvou své sousedy na bohoslužbu pod širým nebem, kde se chceme především společně modlit za naše město.
Součástí bohoslužby budou chvalozpěvy, aktuální zamyšlení a požehnání.
Jste vítáni.

Hlavní partneři
C-energy Rumpold ČEVAK Brisk
Hlavní partneři
C-energy Rumpold ČEVAK Brisk
Hlavní partneři
C-energy Rumpold ČEVAK Brisk
Hlavní partneři
C-energy Rumpold ČEVAK Brisk
Hlavní partneři
C-energy Rumpold ČEVAK Brisk
Hlavní partneři
C-energy Rumpold ČEVAK Brisk