General partner
C-Energy
Main partners
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Media partners
Český rozhlas Kulturně