24. ročník netradičního běhu spojený s pozvánkou na Táborská setkání

16.00–17.00 hod. PREZENCE ÚČASTNÍKŮ
17.00–17.10 START běhu předškoláků, žáků 1. tříd a nejmladších školáků okolo náměstí
17.10–17.50 START běhu na 800 m ulicemi Starého Města kategorií kadeti, mladší žactvo, starší žactvo
18.00 START hlavního závodu na 3600 m pro muže a 1800 m pro ženy v kategoriích: 16–40 let, 41–50 let, 51–60 let, 61–70 let, 71–80 let a nad 80 let.

Generální partner
C-Energy
Hlavní partneři
Rumpold ČEVAK Kovosvit Brisk Spilka a Říha
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně