Táborští křesťané zvou své sousedy na bohoslužbu pod širým nebem, kde se chceme především společně modlit za naše město.
Součástí bohoslužby budou chvalozpěvy, aktuální zamyšlení a požehnání.
Jste vítáni.

Generální partner
Rumpold
Hlavní partneři
C-energy ČEVAK Pozemní stavby Tábor s.r.o. Památky Tábor s.r.o. Brisk O2
Mediální partneři
Český rozhlas Kulturně