Zajištění ozvučení, osvětlení, zastřešení, videoprojekce a propagace partnerů v rámci festivalu Táborská setkání 2018

Město Tábor v souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na Zajištění ozvučení, osvětlení, zastřešení, videoprojekce a propagace partnerů v rámci festivalu Táborská setkání 2018.

Informace o veřejné zakázce na oficiálních stránkách města Tábora www.taborcz.eu zde.