Zajištění ozvučení, osvětlení, zastřešení, videoprojekce a propagace partnerů v rámci festivalu Táborská setkání 2018

Město Tábor v souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
v y z ý v á
kvalifikované firmy poskytující ozvučení, osvětlení, zastřešení a videoprojekce jako uchazeče o výše uvedenou zakázku k podání nabídky na Zajištění ozvučení, osvětlení, zastřešení, videoprojekce a propagace partnerů v rámci festivalu Táborská setkání 2018.

Termín pro předložení nabídek – do 15. 6. 2018 do 14.30 hodin.
Místo pro předkládání nabídek: Město Tábor – podatelna – Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor.

Informace o veřejné zakázce na oficiálních stránkách města Tábora www.taborcz.eu zde.

Výzva ve formátu PDF ke stažení zde.