Výzvy veřejných zakázek na dramaturgii a realizaci

Zadavatel město Tábor v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Vás
v y z ý v á
jako uchazeče o výše uvedenou zakázku k podání nabídky:

na Festival Táborská setkání 2019 – dramaturgie a realizace rytířského turnaje
a
na Festival Táborská setkání 2019 – dramaturgie a realizace historických průvodů a tržiště