Vyhodnocení ankety pro návštěvníky festivalu

Průzkumu se zúčastnilo 402 respondentů, kteří odpovídali na 11 otázek, ještě jednou děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníků! Vyhodnocení ankety najdete v tiskové zprávě na oficiálním webu města.