Výběrové řízení na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2020

Výběrové řízení na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2020 na Žižkově náměstí, náměstí Mikuláše z Husi a Tržním náměstí ve dnech 11. – 13. září 2020.

Vyhlašovatel výběrového řízení nedisponuje formulářovým předtiskem přihlášky. Každý uchazeč si sestavuje přihlášku sám dle jednotlivých bodů výběrového řízení. Přihlášky přijímá do 15. 6. 2020 MěÚ Tábor, odbor financí – oddělení vymáhání a místních poplatků, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor. Pověřeným pracovníkem je pan Roman Kraus (tel. 381486271, email: roman.kraus@mutabor.cz).

Výzva ke stažení zde.