Upozornění pro Žižkovo náměstí – kašna

Prosíme návštěvníky festivalu, aby z důvodu vlastní bezpečnosti a ochrany této památky nesedali a nevstupovali na kamenný prstenec historické kašny umístěné ve středu Žižkova náměstí.

renesanční kašna na Žižkově náměstí