UPOZORNĚNÍ PRO DIVÁKY A NÁVŠTĚVNÍKY RYTÍŘSKÉHO TURNAJE!

Z důvodu vlastní bezpečnosti a ochrany zdraví osob ostatních, RESPEKTUJTE prosím vymezení prostoru páskami s označením ZÁKAZ VSTUPU a nevstupujte do tohoto prostoru v Holečkových sadech, resp. ve svahu pod Bílým altánem!!!

Po celou dobu konání rytířského turnaje bude na místě viditelně označená preventivní zdravotnická hlídka Českého červeného kříže. DĚKUJEME!