Letošní slavnostní zahajovací ceremoniál začne rozhovorem Jeronýma Pražského s Janem Žižkou

Tématem jejich rozhovoru bude „odvaha“, kterou má každý z nás zakódovanou ve své DNA.

Jeroným Pražský se v Kostnici zřekl Husova učení, aby posléze své zřeknutí odvolal. Před kostnickým koncilem shrnul své filosofické a teologické postuláty, v nichž dokázal vysokou mravní sílu a intelekt, který nezlomil ani roční žalář ve velice těžkých podmínkách. 30. 5. 1416 byl Jeroným Pražský upálen.

Pro letošní Táborská setkání se Jeroným Pražský stal symbolickým nositelem odvahy. Ceremoniál začíná v pátek ve 21.15 na Žižkově náměstí.