Děkujeme za pochopení a shovívavost a respektování organizačních pokynů

Vzhledem k tomu, že tento festival, který k Táboru již neoddělitelně patří a je jednou z aktivit, které Tábor zviditelňují v oblasti cestovního ruchu jak v rámci České republiky, tak i v zahraniční, dovolujeme si vás touto cestou požádat v průběhu festivalu o pochopení a shovívavost a respektování organizačních pokynů.

oficiální dopis starosty