Aktuálně

26.03.2020

Výběrové řízení na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2020

Výběrové řízení na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2020 na Žižkově náměstí, náměstí Mikuláše z Husi a Tržním náměstí ve dnech 11. – 13. září 2020.

Vyhlašovatel výběrového řízení nedisponuje formulářovým předtiskem přihlášky. Každý uchazeč si sestavuje přihlášku sám dle jednotlivých bodů výběrového řízení. Přihlášky přijímá do 15. 6. 2020 MěÚ Tábor, odbor financí – oddělení vymáhání a místních poplatků, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor. Pověřeným pracovníkem je pan Roman Kraus (tel. 381486271, email: roman.kraus@mutabor.cz).

Výzva ke stažení zde.

 

24.10.2019

Vyhodnocení ankety pro návštěvníky festivalu

Průzkumu se zúčastnilo 402 respondentů, kteří odpovídali na 11 otázek, ještě jednou děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníků! Vyhodnocení ankety najdete v tiskové zprávě na oficiálním webu města.

20.09.2019

Máme termín příštího ročníku

29. ročník festivalu se bude konat ve dnech 11.-13. září 2020.