Aktuálně

25.08.2020

Vstupné zdarma!

28.07.2020

Zajištění ozvučení, osvětlení a zastřešení v rámci festivalu Táborská setkání 2020 – 600 let na hoře Tábor

Město Tábor v souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 v y z ý v á
kvalifikované firmy poskytující ozvučení, osvětlení a zastřešení jako uchazeče o výše uvedenou zakázku k podání nabídky na Zajištění ozvučení, osvětlení a zastřešení v rámci festivalu Táborská setkání 2020 – 600 let na hoře Tábor.
Více informací zde.
14.07.2020

Tábor připravuje mimořádnou hudební originalitu, novou aranž chorálu Ktož jsú boží bojovníci

Rada města schválila přípravu neobyčejného hudebního projektu s názvem Ktož jsú boží bojovníci – verze 2020.

V kooperaci se studenty, profesory a spolupracovníky americké akademie Berklee College of Music v Bostonu vznikne k 600. výročí města nová orchestrální a pěvecká aranž klasického husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci, kterou nahraje 60 muzikantů a zpěváků ze 6 kontinentů za asistence 6 významných jmen hudebního světa. Město neobdrží jen originální interpretaci chorálu, ale průvodními produkty budou další propagační benefity.

Výjimečná nahrávka, na níž se bude pracovat v létě, zazní premiérově právě letos v září při 29. ročníku festivalu.