Aktuálně

14.07.2020

Tábor připravuje mimořádnou hudební originalitu, novou aranž chorálu Ktož jsú boží bojovníci

Rada města schválila přípravu neobyčejného hudebního projektu s názvem Ktož jsú boží bojovníci – verze 2020.

V kooperaci se studenty, profesory a spolupracovníky americké akademie Berklee College of Music v Bostonu vznikne k 600. výročí města nová orchestrální a pěvecká aranž klasického husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci, kterou nahraje 60 muzikantů a zpěváků ze 6 kontinentů za asistence 6 významných jmen hudebního světa. Město neobdrží jen originální interpretaci chorálu, ale průvodními produkty budou další propagační benefity.

Výjimečná nahrávka, na níž se bude pracovat v létě, zazní premiérově právě letos v září při 29. ročníku festivalu.

 

26.03.2020

Výběrové řízení na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2020

Výběrové řízení na zajištění občerstvení při akci Táborská setkání 2020 na Žižkově náměstí, náměstí Mikuláše z Husi a Tržním náměstí ve dnech 11. – 13. září 2020.

Vyhlašovatel výběrového řízení nedisponuje formulářovým předtiskem přihlášky. Každý uchazeč si sestavuje přihlášku sám dle jednotlivých bodů výběrového řízení. Přihlášky přijímá do 15. 6. 2020 MěÚ Tábor, odbor financí – oddělení vymáhání a místních poplatků, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor. Pověřeným pracovníkem je pan Roman Kraus (tel. 381486271, email: roman.kraus@mutabor.cz).

Výzva ke stažení zde.

 

24.10.2019

Vyhodnocení ankety pro návštěvníky festivalu

Průzkumu se zúčastnilo 402 respondentů, kteří odpovídali na 11 otázek, ještě jednou děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníků! Vyhodnocení ankety najdete v tiskové zprávě na oficiálním webu města.