Aktuálně

28.08.2020

Programová brožura ke stažení

Programová brožura 2020 – ke stažení

25.08.2020

Vstupné zdarma!

28.07.2020

Zajištění ozvučení, osvětlení a zastřešení v rámci festivalu Táborská setkání 2020 – 600 let na hoře Tábor

Město Tábor v souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 v y z ý v á
kvalifikované firmy poskytující ozvučení, osvětlení a zastřešení jako uchazeče o výše uvedenou zakázku k podání nabídky na Zajištění ozvučení, osvětlení a zastřešení v rámci festivalu Táborská setkání 2020 – 600 let na hoře Tábor.
Více informací zde.