Aktuálně

06.08.2018

Děkujeme za pochopení a shovívavost a respektování organizačních pokynů

Vzhledem k tomu, že tento festival, který k Táboru již neoddělitelně patří a je jednou z aktivit, které Tábor zviditelňují v oblasti cestovního ruchu jak v rámci České republiky, tak i v zahraniční, dovolujeme si vás touto cestou požádat v průběhu festivalu o pochopení a shovívavost a respektování organizačních pokynů.

oficiální dopis starosty

06.08.2018

Dny evropského kulturního dědictví

Dny evropského kulturního dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací a společenskou akcí. Jejím hlavním cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace a prohloubení informovanosti veřejnosti v oblasti kulturního dědictví. Letošním tématem jsou společné dědictví, společné hodnoty.

30.07.2018

Program Táborských setkání je k dispozici

Stáhnout si ho můžete přímo na webu nebo vyzvednout v tištěné podobě v infocentru na Žižkově náměstí.