Aktuálně

19.09.2018

Ve fotogalerii najdete snímky z letošního ročníku

Ohlédnutí za 27. ročníkem setkání najdete ve fotogalerii.

11.09.2018

UPOZORNĚNÍ PRO DIVÁKY A NÁVŠTĚVNÍKY RYTÍŘSKÉHO TURNAJE!

Z důvodu vlastní bezpečnosti a ochrany zdraví osob ostatních, RESPEKTUJTE prosím vymezení prostoru páskami s označením ZÁKAZ VSTUPU a nevstupujte do tohoto prostoru v Holečkových sadech, resp. ve svahu pod Bílým altánem!!!

Po celou dobu konání rytířského turnaje bude na místě viditelně označená preventivní zdravotnická hlídka Českého červeného kříže. DĚKUJEME!

 

10.09.2018

Letošní slavnostní zahajovací ceremoniál začne rozhovorem Jeronýma Pražského s Janem Žižkou

Tématem jejich rozhovoru bude „odvaha“, kterou má každý z nás zakódovanou ve své DNA.

Jeroným Pražský se v Kostnici zřekl Husova učení, aby posléze své zřeknutí odvolal. Před kostnickým koncilem shrnul své filosofické a teologické postuláty, v nichž dokázal vysokou mravní sílu a intelekt, který nezlomil ani roční žalář ve velice těžkých podmínkách. 30. 5. 1416 byl Jeroným Pražský upálen.

Pro letošní Táborská setkání se Jeroným Pražský stal symbolickým nositelem odvahy. Ceremoniál začíná v pátek ve 21.15 na Žižkově náměstí.