Aktuálně

01.03.2019

Výzvy veřejných zakázek na dramaturgii a realizaci

Zadavatel město Tábor v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Vás
v y z ý v á
jako uchazeče o výše uvedenou zakázku k podání nabídky:

na Festival Táborská setkání 2019 – dramaturgie a realizace rytířského turnaje
a
na Festival Táborská setkání 2019 – dramaturgie a realizace historických průvodů a tržiště

 

19.09.2018

Ve fotogalerii najdete snímky z letošního ročníku

Ohlédnutí za 27. ročníkem setkání najdete ve fotogalerii.

11.09.2018

UPOZORNĚNÍ PRO DIVÁKY A NÁVŠTĚVNÍKY RYTÍŘSKÉHO TURNAJE!

Z důvodu vlastní bezpečnosti a ochrany zdraví osob ostatních, RESPEKTUJTE prosím vymezení prostoru páskami s označením ZÁKAZ VSTUPU a nevstupujte do tohoto prostoru v Holečkových sadech, resp. ve svahu pod Bílým altánem!!!

Po celou dobu konání rytířského turnaje bude na místě viditelně označená preventivní zdravotnická hlídka Českého červeného kříže. DĚKUJEME!