Aktuálně

07.10.2020

30. ročník festivalu

30. ročník festivalu se uskuteční 10.-12. 9. 2021. Těšíme se na vás.

29.09.2020

Poděkování partnerům Táborských setkání 2020

Letošní 29. ročník husitského festivalu Táborská setkání je minulostí. Počasí mělo přímo letní atmosféru, takže jste se možná na slunci i opálili a nachytali důležitý vitamin D. Doufáme, že jste si slavnosti užili ve zdraví. V těžkých koronavirových časech jste neviděli slavnostní zahájení, velké koncerty populárních jmen na hlavním podiu na Žižkově náměstí, žádné průvody, zahajovací ceremoniál ani ohňostroj. Letošní
Táborská setkání, jak to filmově označil starosta Štěpán Pavlík, se uskutečnila ve stylu „blízkých setkání místního druhu“ s širokým využitím místních spolků, sdružení a táborských hudebních těles. Byl to návrat ke kořenům, kdy slavnosti v 90. letech minulého století začínaly.
Věříme, že jste se i přes dodržování všech důležitých epidemiologických nařízení a doporučení (roušky v interiérech, rozestupy a dezinfikování rukou) na slavnostech i letos potkali se svými kamarády, příbuznými, známými, kolegy z práce, že jste ochutnali u stánkařů tradiční laskominy, že vám chutnalo pivo či víno, zkrátka že si slavnosti užila celá rodina, ti mladší i ti starší. K vrcholům programu jistě patřily otevření Staré radnice po dvouleté rekonstrukci nebo premiéra aranže chorálu Ktož jsú boží bojovníci – verze 2020. Mysleli jsme na vaše bezpečí, proto dramaturgie vytvořila desítky menších scén tak, aby nedocházelo ke kumulování návštěvníků. Cílem letošních Táborských setkání nebylo všechno z programu stihnout, ale vybrat si část, neshromažďovat se ve velkých davech. „Lidé věděli, že v jednu chvíli začal program na více místech v různých částech města. Jen tak jsme byli schopni počet osob na jednotlivých akcích regulovat,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík. Doufáme, že se nic zásadního nepokazilo a že se 29. ročník i v nezvyklém „pandemickém“ režimu vydařil. Spokojení návštěvníci, to je samozřejmá motivace pro přípravu dalšího ročníku, který bude jubilejní třicátý. Ani letošní festival se skromnějším rozpočtem by nebylo možné připravit a zrealizovat bez přispění významných firem zejména z táborského regionu, ale i z jižních Čech a celé republiky. Velké poděkování míří k hlavním partnerům, kterými byly společnosti: RUMPOLD s.r.o., Artechnic – Schréder a.s., ČEVAK a.s., Slavia pojišťovna a. s., DAICH spol. s r. o., E.ON Česká republika s.r.o. Poděkování patří i všem ostatním firmám a společnostem. Děkujeme i drobným dárcům a všem jednotlivcům, kteří se na uspořádání a propagaci Táborských setkání v jakékoliv míře podíleli. Vážení partneři, jsme si vědomi, že v dnešní složité době je problematické pořádat festivaly a slavnosti, a o to víc si vážíme vaší pomoci a podpory Táborských setkání. Těšíme se s vámi všemi na další spolupráci při jubilejním 30. ročníku festivalu Táborská setkání.
Vedení města

NTR-říjen2020

11.09.2020

Dotazník pro návštěvníky Táborských setkání

Chcete nám pomoci zhodnotit 29. ročník festivalu Táborská setkání? Vyplňte krátkou anketu, ve které je i prostor pro vaše postřehy a připomínky, anketa bude zveřejněna do 20. září.

Odkaz na anketu