580. výročí povýšení Tábora na královské město

Letošní Táborská setkání jsou věnovaná 580. výročí povýšení Tábora na královské město!

25. ledna 1437
– král Zikmund Lucemburský povýšil Hradiště hory Tábor na královské město. Udělil městu práva Starého Města pražského a znak (ve zlatém poli dvě věže s branou a nad nimi dvouhlavý orel se srdečním erbem lucemburského vévodství).

30. ledna 1437
– král Zikmund Lucemburský udělil Hradišti hory Tábor další privilegium. Jím připsal městu pozemkové majetky, které táboři obsadili během husitských válek.

26. března 1437
– udělil král Zikmund Lucemburský Táboru poslední privilegium. Město získalo dědičně Ústecké panství (Sezimovo Ústí, Měšice, Čekanice, Planá nad Lužnicí atd.).

 

pecet