Dny evropského kulturního dědictví

Dny evropského kulturního dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací a společenskou akcí. Jejím hlavním cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace a prohloubení informovanosti veřejnosti v oblasti kulturního dědictví. Letošním tématem jsou společné dědictví, společné hodnoty.